The 6th Asian Conference on High Pressure Research (ACHPR 6)
International Forum on High Pressure Sciences (IFHPS)

August 8 to 12, 2012, Beijing, China

Organizations

Organizing Committee

Co Chairs

ChangQing JIN
Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences (IOPCAS)
Tel: +86-10-82649163
E-mail: JIN@iphy.ac.cn

HaoZhe LIU (haozhe@hit.edu.cn)

YuSheng ZHAO (Yusheng.Zhao@unlv.edu)

Secretary

You-wen LONG
Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences
Tel: +86-10-82649873
E-mail: ywlong@iphy.ac.cn

Qing-qing LIU
Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences
Tel: +86-10-82648041
E-mail: qqliu@iphy.ac.cn

Organizing Committee Members

Richeng YU: IOP CAS
Jinguang CHENG: IOP CAS
Xiancheng WANG: IOP CAS
Jinlong ZHU: IOP CAS
Shaomin FENG: IOP CAS
Sijia ZHANG: IOP CAS

International Advisory Committee

Katsutoshi Aoki: Spring 8, Japan
Jiuhua Chen: Florida International University, USA
Tian Cui: Jilin University, China
T. IRIFUNE: Ehime University, Japan
Osamu Fukunaga: Tokyo Institute of Technology, Japan
Sung Keun Lee: Seoul National University, South Korea
Haiqing Lin: CSRC
Ho-Kwang Mao: Carnegie Institution of Washington, USA
Katsuya Shimizu: Osaka University, Japan
John Tse: University of Saskatchewan, Canada
Masao Wakatsuki: AIST, Japan
Takehiko Yagi: University of Tokyo, Japan
Yusheng Zhao: University of Nevada, USA

Scientific Program Committee

Duanwei He: Sichuan University, China
Hongliang He: Institute of Southwest Fluid Physics, China
Jung Fu Lin: The University of Texas at Austin, USA
Bingbing Liu: Jilin University, China
Haozhe Liu: Harbin Institute of Technology, China
Jing Liu: Institute of High Energy Physics, China
Yanzhang Ma: Texas Tech University, USA
Yanming Ma: Jilin University, China
Wendy Mao: Stanford University, USA
Keizo Murata: Osaka City University, Japan
Shan Qin: Peking University, China
Liling Sun: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, China
Y.J. Tian: Yanshan University, China
Yuchang Wang: Henan Huanghe Whirlwind Co. LTD., China
Qiang Wu: Institute of Fluid Physics, China
Guoqiang Yang: Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China